Tärnaby Fjällhotell AB

Verksamheten i Tärnaby Fjällhotell drivs sedan 16 oktober 2020 av Lennart Lidström. Efter 16 år sålde Birgitta Corin och Hans-Peter Carlson driftsbolaget nu i oktober. 

Sedan starten har "personligt och välkomnande" varit våra ledord.

Som företag har vi idén om att jobba ärligt och långsiktigt och ha roligt varje dag! Vi lär oss ständigt och försöker hela tiden förfina vårt erbjudande.

Det betyder bland annat vi jobbar för att vara ett hållbart företag i alla hänseenden. 

- Att företaget långsiktigt överlever och utvecklas, att vi har en aktiv roll i destinationens väl och att vår resursförbrukning är smart och genomtänkt. Det betyder att Tärnaby utvecklas, att fler kan bo och jobba här och att vi lockar fler besökare.

Ensam är inte stark, utan vi har en stark tro på att samarbete i destinationen gynnar alla företag och vi på sätt blir starkare. Vi är partner till TIK Fjällvinden, delägare i Visit Hemavan Tärnaby AB och medlemmar i Hemavan Tärnaby Näringsförening. Vi är anslutna till Mervärde Hemavan Tärnaby, där 10 kr per rumsnatt går till gemensam utveckling i destinationen, exempelvis spår och leder. 

Vi strävar efter att företaget skall fortsätta i den andan med härliga medarbetare och underbara gäster! 

Välkomna till oss!

Lennart med personal