Tärnaby Fjällhotell AB

Vi är ett privat aktiebolag som ägs av Birgitta Corin och Hans-Peter Carlson. Bolaget har sedan 2004 drivit Tärnaby Fjällhotell. Sedan starten har "personligt och välkomnande" varit våra ledord. Det kan vara därför vi är de som överlevt längst på hotellet. 2019 fick vi det fantastiska priset "Årets Företagare" i Storumans kommun. 

Som företag har vi idén om att jobba ärligt och långsiktigt. Det betyder bland annat vi alltid strävat efter att vara ett hållbart företag i alla anseenden. Att företaget långsiktigt överlever och utvecklas, att vi har en aktiv roll i destinationens väl och vår resursförbrukning är smart och genomtänkt. Det betyder att Tärnaby utvecklas, att fler kan bo och jobba här och att vi lockar fler besökare. Ensam är inte stark, utan vi har en stark tro på att samarbete i destinationen gynnar alla företag. Vi är partner till TIK Fjällvinden, delägare i Visit Hemavan Tärnaby AB och medlemmar i Hemavan Tärnaby Näringsförening.

Vi hoppas kunna fortsätta i den andan med härliga medarbetare som gillar "personligt och välkomnande".

Välkomna till oss!

Birgitta Corin och H-P Carlson