Tärnaby Fjällhotell är ett Västerbotten Experience!

Västerbotten Experience är en kvalitetsmärkning som gör det lättare och mer intressant för gäster att ta del av det unika med Västerbotten. Det handlar om hållbara, kvalitetssäkrade natur- och kulturupplevelser av internationell standard.

Västerbotten Experience (kortfattat VX) diplomerar turismföretag för sitt arbete med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. VX bygger på att lokala turismföretag samverkar, vilket ökar möjligheterna till fler gäster, bättre lönsamhet och större konkurrenskraft.

Diplomeringen bidrar till ökad hållbarhet inom Västerbottens besöksnäring och möjliggöra samverkan mellan företag och destinationer. Region Västerbotten turism ligger bakom diplomeringen, och målet är att länet ska bli en förebild för hållbar turism utifrån internationella kvalitetskriterier.

Boende och mat skall uppfylla internationella gästers behov och förväntningar. Natur- och kulturupplevelser erbjuds och kompletteras med specialupplevelser, med allt från fiske till vandring.
 

Birgitta Corin, VD på Tärnaby Fjällhotell:
Att samarbeta med andra besöksföretag i området har länge varit en självklarhet för oss, på så vis får alla inblandade större synlighet och ökat förtroende. Speciellt på en mindre plats som Tärnaby är samarbetet av stor vikt. Gällande hållbarhet, alla delar av den, har det för Tärnaby Fjällhotell varit en av grundpelarna sedan vi tog över som ägare. Hållbarhet ligger mig varmt om hjärtat!
 

Hos oss på Tärnaby Fjällhotell innebär det att du bor bekvämt och äter god, till största delen lokalproducerad mat. Den ekologiska hållbarheten har vi arbetat med i många år, och t.ex. återvunnit, bytt ut produkter till mer miljövänliga, sett över energiförbrukning mm. Gällande aktiviteter har vi länge samarbetat och har god kontakt med områdets företagare och ingenting är omöjligt gällande aktiviteter. Finns det i området så samordnar vi det mesta!

Så, varmt välkomna att tillbringa tid på Tärnaby Fjällhotell - A real Västerbotten Experience.

(2019-04)

Vill du läsa mer om Västerbotten Experience och hur märkningen tillkom och används? Klicka här!